Phòng ngủ là không gian để bạn có thể nghỉ ngơi sau một ngày học tập và làm việc chăm chỉ. Trong khi đó, thiết kế không gian của phòng ngủ có vai trò quan trọng sẽ giúp tiếp thê